Proje Aktiviteleri

     Bileşen 1. Yetkili makamların gerekli teknik kapasitesinin artırılması

1.1.            Türlerin korunmasında mevcut durumun analizi

1.2.            Türlerin önceliklendirilmesi ve Ulusal Tür Koruma Stratejisinin hazırlanması

1.3.            Tür eylem planları ve TEP hazırlama rehberi için metodolojinin geliştirilmesi

1.4.            Pilot tür eylem planlarının (TEP) hazırlanması

1.5.            Pilot tür eylem planlarının (TEP) uygulanması ve izlenmesi

1.6.            Pilot Türler Envanteri için veri havuzunun oluşturulması ve ilgili türlere ilişkin doğrulanmış görüşlerin jeomekansal dağılım haritasına girilmesi

 

Bileşen 2. Kilit paydaşların gerekli kapasitelerinin artırılması ve türlerin korunmasının önemine yönelik kamuoyu anlayışının geliştirilmesi

2.1.            Personel ve paydaşların eğitimi

2.2.            Nesli tehlike altındaki türlerin korunmasına yönelik kamuoyu farkındalığının artırılması

LOGO_CSID_BAKANLIGI-(1)-1
ESOP-TR
TOB
mpnew
ES_logo_TR
AGRECO

“Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır ve bakımı yapılmaktadır. İçeriği yalnızca Agreco, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Araştırmaları Derneği ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit’in sorumluluğundadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmak amacıyla kullanılamaz.”