2. Omurgasız Canlılar ve Bitkiler Uzman Grubu Çalıştayı

2021 Temmuz ayında ilki gerçekleştirilen Omurgasız Canlılar ve Bitkiler Uzman Grubu Çalıştayı’nda uzmanlarla birlikte Türkiye’de nesli tükenme riski taşıyan türler tanımlanmıştır. 28 Eylül Salı – 1 Ekim Cuma tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen, 2. Omurgasız Canlılar ve Bitkiler Uzman Grubu Çalıştayı’nın amacı, Türkiye’de Tür Eylem Planı’na dahil edilecek türlerin gelecekte sistematik bir şekilde seçilmesini sağlayacak yöntemin katılımcı şekilde, omurgasız canlılar ve…

2. Kuş, Memeli ve Herpetofauna Uzman Grubu Riskli Türlerin Önceliklendirilmesi Çalıştayı’nın 2. bölümü yoğun katılım ve değerlemeyle gerçekleşti.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ tarafından yürütülen ‘Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi‘ Projesi çerçevesinde, Türkiye’deki farklı taksonomik grupların durumu hakkındaki güncel bilgiyi; popülasyon, dağılım, tehdit ve koruma ihtiyaçları ile birleştirmeyi…

Önceki Eylem Planlarında Koruma Eylemlerinin Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Kısıtlamaların Tanımlanması, Zorlukların ve Engellerin Ayrıntılı Değerlendirilmesi Çalıştayı pandemi kuralları doğrultusunda  fiziksel olarak yapıldı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘’Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi’’ projesi çerçevesinde, Türkiye’deki farklı taksonomik grupların durumu hakkındaki güncel bilgiyi; popülasyon, dağılım, tehdit ve koruma ihtiyaçları ile birleştirmeyi…

1. OMURGASIZ CANLILAR ve BİTKİLER UZMAN GRUBU – Riskli Türlerin Belirlenmesi ve Bilgi Eksikliklerinin Tamamlanması konulu çalıştayın ilki tamamlandı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ tarafından yürütülen ‘’Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi’’ Projesi çerçevesinde, Türkiye’deki farklı taksonomik grupların durumu hakkındaki güncel bilgiyi; popülasyon, dağılım, tehdit ve koruma ihtiyaçları ile birleştirmeyi…

1. MEMELİ ve HERPETOFAUNA UZMAN GRUBU ÇALIŞTAYI – Riskli Türlerin Belirlenmesi ve Bilgi Eksikliklerinin Tamamlanması konulu çalıştayın ilki tamamlandı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ tarafından yürütülen ‘’Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi’’ Projesi çerçevesinde, Türkiye’deki farklı taksonomik grupların durumu hakkındaki güncel bilgiyi; popülasyon, dağılım, tehdit ve koruma ihtiyaçları ile birleştirmeyi…

1. KUŞ UZMAN GRUBU ÇALIŞTAYI-Derecelendirme sistemi oluşturarak, türlerin önceliklendirilmesinde ve pilot türlerin belirlenmesinde ilk adım.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında ortak finanse edilen ‘’Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi’’ Projesinin ilk çalıştayı 26-28 Mayıs tarihleri arasında kuş türleri üzerine düzenlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü himayesinde gerçekleştirilen…

Untitled-1
ESOP-EN
ORMAN-BAKANLIGI-ENG-LOGO
MP-İNGİLİZCE-LOGO-kopya
ES_logo_ENG
AGRECO

“This website is created and maintained with the financial support of the European Union and the Republic of Turkey. It's contents are the sole responsibility of Agreco, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Araştırmaları Derneği and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. It does not necessarily reflect the views of the European Union and the Republic of Turkey.”