TÜRKİYE’DE NESLİ TEHLİKEDEKİ TÜRLER FARKINDALIĞI OLUŞTU

Türkiye’de nesli tehlike altındaki türler için farkındalık oluşturacak eylem planının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi için yapılan proje, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yapıldı. Türkiye Tur Koruma Stratejisi ile biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması için önemli bir dizi çalışmalar yürütüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı…

Tür eylem planı hazırlamak için ihtiyaç duyduğunuz dokümanları web sitemizde bulabilirsiniz.

Tehlikedeki Türler projesi kapsamında “Sivil Toplum Kuruluşlarına, Belediyelere, Çevre Etki Değerlendirme Şirketlerine Biyolojik Çeşitlilik, Koruma Restorasyonu, Ekosistem Hizmetleri, Tür Eylem Planları ve Biyolojik Çeşitliliğin İzlenmesine Yönelik Eğitim” 11-13 Temmuz tarihleri arasında Afyon’da düzenlendi.

Eğitimin içeriği Biyolojik çeşitlilik, Doğa Koruma Uygulamaları, Ekosistem ve Tür Eylem Planları konuları dahil katılımcılara sunumlar gerçekleştirildi.

Kolluk Kuvvetlerine, Gümrük Memurlarına, Belediye Uzmanlarına, Biyolojik Çeşitlilik, Koruma Restorasyonu, Ekosistem Hizmetleri ve Tür Eylem Planlarına Yönelik Eğitim 20-22 Haziran tarihleri arasında Bursa’da düzenlendi.

Bursa DKMP Şube Müdürü Beytullah Rehber ve DKMP Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Tür Koruma Şube Müdürü ve Tehlikedeki Türler Proje Yöneticisi Adem Ağır projenin gerekliliğiyle ilgili bilgileri paylaştı. Eğitimin içeriği Biyolojik çeşitlilik, Doğa Koruma Uygulamaları, Ekosistem ve Tür Eylem Planları konuları dahil katılımcılara sunumlar gerçekleştirildi.

Çoklu Tür Eylem Planı Çalıştayı

Doğanın ayrılmaz bir parçası kuşların zorlu göç yolculuklarına dikkat çekmek, karşılaştıkları tehditlere karşı duyarlılığı artırmak ve kuş türlerini tanımak için kutlanan 9 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü’ne Tehlikedeki Türler Projesi olarak destek veriyoruz. Proje dahilinde gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarımızdan “Çoklu Tür Eylem Planı Çalıştayı”nda nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 5 ördek türüyle ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelecek için her…

“Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi” kapsamında Şanlıurfa’da “Harran Kertenkelesi Eylem Planı Çalıştayı” düzenlendi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamındaki çalıştayda, 2005 yılında keşfedilen kertenkele türünün korunması ve devamlılığının sağlanması için yapılacak çalışmalar ele alınacak. Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, çalıştayın Nevali Otel’de düzenlenen ilk gününde yaptığı sunumda, Harran…

Untitled-1
ESOP-EN
ORMAN-BAKANLIGI-ENG-LOGO
MP-İNGİLİZCE-LOGO-kopya
ES_logo_ENG
AGRECO

“This website is created and maintained with the financial support of the European Union and the Republic of Turkey. It's contents are the sole responsibility of Agreco, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Araştırmaları Derneği and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. It does not necessarily reflect the views of the European Union and the Republic of Turkey.”