Muğla’da Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planları

Muğla’da Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesine bağlı olarak “Karakulak Eylem Planı Çalıştayı”  başladı. Antalya, Burdur, Denizli, Aydın ve Muğla illerinde yayılımı bulunan Karakulak hakkında Tür Eylem Planı çalışmaları kapsamında çalıştay; hedef, faaliyet ve sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi grup çalışmaları ile devam edecek.

Muğla’da “Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesine bağlı olarak “Karakulak Eylem Planı Çalıştayı” başladı. Çalıştay açılış konuşmasında 4. Bölge Müdürü Adil Şencan, DKMP Muğla Şube Müdürü Ömer Kahraman ve ilgili kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde yaban hayatı varlığının artırıldığına dikkat çekerek, çalıştayın tüm katılımcılar ve ülkemiz için başarılı geçmesini diledi.

İlk oturumlar proje paydaşları tarafından genel bilginin verildiği, Tür Eylem Planının önemi, Nesli tehlike altında olan memeli türleri listesi, Tür Eylem Planlarının metodolojisinin yenilenmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde türlerin önemi ve ülke ekonomisine katkıları, türlerle ilgili envanter çalışmalarının yapılması, kilit ya da şemsiye tür tespiti gibi ayrıntılı konularda yapılan sunumlar ile birlikte katılımcıların soru ve katkıları ile tamamlandı.

Antalya, Burdur, Denizli, Aydın ve Muğla illerinde yayılımı bulunan Karakulak hakkında Tür Eylem Planı çalışmaları kapsamında Çalıştay; hedef, faaliyet ve sorumlu kurum ve kuruluşların belirlenmesi grup çalışmaları ile devam edecek. Çalıştay sonuç raporu hazırlanarak DKMP Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin çıktıları ilgililerle paylaşılacak.

Tags:

Leave a comment

Untitled-1
ESOP-EN
ORMAN-BAKANLIGI-ENG-LOGO
MP-İNGİLİZCE-LOGO-kopya
ES_logo_ENG
AGRECO

“This website is created and maintained with the financial support of the European Union and the Republic of Turkey. It's contents are the sole responsibility of Agreco, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Araştırmaları Derneği and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. It does not necessarily reflect the views of the European Union and the Republic of Turkey.”