Tehlikedeki Türler Projesi, Hırvatistan, Avusturya ve Slovenya’da Çalışma Ziyaretini Gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ tarafından yürütülen ‘Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi‘ Projesi çerçevesi ve #TehlikedekiTurler projesi kapsamında düzenlenen  ve doğa korumanın farklı aracının incelenmesini içeren Hırvatistan, Avusturya ve Slovenya ülke ziyaretleri tamamlandı.

Programın 1. ve 2. gününde;

Avusturya Macaristan sınırında UNESCO tarafından biyosfer rezervi ilan edilen ve Ramsar alanı olan Neuseiedler Gölü’nün ve civarının içinde bulunduğu Seewinkel Milli Park ziyareti gerçekleştirildi. 

Göl ve çevresinde Toy, Şah Kartal, Bıldırcın Kılavuzu gibi nesli tehlike altında türlerin koruma çalışmaları hakkında alınan bilgilerde STK’larla ortaklığın eğitim ve izlemenin başarıda önemli bir yer tuttuğu görüldü.

Milli park faaliyetlerinin incelenmesinde Tehlikedeki Türler projesine benzer eylem planı geliştirilen tür eylem planları incelenerek bu konularda bilgi edinildi.

Seewinkel Milli Park’ının Avusturya’da bulunan 430 kuş türünden 371 tanesinin bölgede görüldüğü, bunun yanısıra bozkaz, tilki, geyik, karaca ve birçok kartal türünün bu bölge bulunduğu bilgisi alınmıştır. Çeşitli habitatlara ev sahipliği yapan Seewinkel’in toplam 300 km2 bir alana sahip olduğu ve IUCN kategorisinde değerlendirilerek korunan alan 2. Kategori olan milli park kategorisi ile uyumlu olduğuna da bilgisi alınmıştır.

Michaela Kojnek, Seewinkel Milli Parkı hakkında yaptığı detaylı sunumuyla katılımcılara bilgilerini aktardı. Milli Parklar’daki tür ve eylem planlarıyla ilgili sunumlar MME BirdLife adına Marton Horvarth, Fertő-Hanság Milli Parkı’ndan Attilla Fersch ve Kiskunság Milli Parkı Müdürlüğü’nden Miklós Lóránt tarafından gerçekleştirildi.

Programın 3. gününde;

Biyolojik çeşitlilik araştırmalarının ve koruma çalışmalarının da yürütüldüğü Slovenya Bilim Akademisi’ne bağlı, Ljubljana yakınlarındaki Ig kasabasında bulunan ZRC SAZU Barje Araştırma İstasyonu ziyaret edildi. Katılımcılar, nesli tükenmekte olan Coenonympha oedippus adlı kelebek türünün popülasyonunun geri kazanılması amacıyla Ljubljansko barje Tabiat Parkı sınırları içinde kurulan kelebek bakım istasyonunu ziyaret etme fırsatı buldular.

Üçüncü gün, LIFE+ tarafından finanse edilen bıldırcınkılavuzu Tür Eylem Planı kapsamında, bıldırcınkılavuzu türünün korunması adına ovalarda bulunan otlakların aktif yönetiminin önemi hakkında bir sunum yapıldıktan sonra, katılımcılara tür koruma alanındaki ulusal stratejilerin aktarıldığı bir sunum daha gerçekleştirildi.  Bu iki sunumun ardından bir baykuş türü olan Puhunun popülasyonunun Slovenya’da elektrik çarpması sonucu ölümüyle ilgili bir sunum yapıldı. Sunumları DOPPS-BirdLife Slovenya adına Blaž Blažič, Dr. Primož Kmecl ve Tomaž Mihelič gerçekleştirdi.

Programın 4. gününde;

Çalışma ziyareti katılımcıları yeni güne, Slovenya Ormancılık Enstitüsü’nün Pivka’da yeni açmış olduğu Hırvatistan ve Slovenya’nın Dinar Alperlerinde bulunan büyük etoburların korunması üzerine çalışan Dina tanıtım merkezinde başladılar. Yaban hayatı yönetiminde mevzuat, tür koruma stratejileri, eylem planlarına ilişkin uygulama örnekleriyle ilgili Matej Bartol ve Maja Sever tarafından iki adet sunum gerçekleştirildi. Stratejik koruma dokümanlarının hazırlık aşamasında bakanlıklar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, bölge halk, yerel yönetimler ve dahi araştırma enstitülerinin önemli rolleri incelendi.

Programın 5. gününde;

Ziyaretin son durağı ise Hırvatistan Cres Adası’nın güzel bir köyü olan Beli’deki ünlü Beli Kızıl Akbaba Rehabilitasyon Merkezi oldu. Bölgesel yönetimden (Rijeka merkezli “Priroda” adlı kamu kuruluşu) Marko Modrić tarafından yapılan sunumda; kızıl akbabaların yaşam tehditleri ve çevresel etkenlerle anlatıldı. Bunların yanı sıra sunumda rehabilitasyon merkezinin tarihi ve şu anki durumu da katılımcılara aktarılmış oldu.

Ornitolog Vedran Lucić, Hırvatistan’ın en büyük doğa koruma STK’sı olan BIOM’un Çevre Bakanlığı’nın talebi üzerine hazırlamış olduğu on yıl süreli kızıl akbaba tür eylem planı hakkında geniş çaplı bir sunum yaptı. Çalışma ziyareti katılımcıları, gezi boyunca ziyaret edilen üç ülkedeki çeşitli doğa koruma araçları ve bu araçların pratikte nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi edinmiş oldular. Tür Eylem Planları dahilinde örnek alınacak çıkarımların yapıldığı çalışma başarılı şekildi sonuçlandı.

Tags:
Untitled-1
ESOP-EN
ORMAN-BAKANLIGI-ENG-LOGO
MP-İNGİLİZCE-LOGO-kopya
ES_logo_ENG
AGRECO

“This website is created and maintained with the financial support of the European Union and the Republic of Turkey. It's contents are the sole responsibility of Agreco, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Araştırmaları Derneği and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. It does not necessarily reflect the views of the European Union and the Republic of Turkey.”