Ulusal Tür Koruma Stratejisi Geliştirme, 1. Çalıştay

Tehlikedeki Türler projesi kapsamında, 17-19 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenen Ulusal Tür Koruma Stratejisi Geliştirme 1. Çalıştayı’nın amacı, Türkiye’de ilk defa resmi Ulusal Tür Koruma Stratejisi’ni katılımcı bir süreçte oluşturmaktır.

Düzenlenen çalıştayın amacı, farklı sektör temsilcilerinin görüşlerinin Tür Koruma Strateji dokümanına entegre edilmesini sağlamaktır. Çalıştay katılımcıları, tür koruma alanında çalışan  veya bu alana etkisi olan farklı sektör temsilcileri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Türkiye’deki tür koruma alanına yönelik (SWOT analiz) Güçlü Taraflar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler çalıştayda tespit edilerek, aktivitelere dönüştürülecektir.

Ulusal Tür Koruma Stratejisi Geliştirme 1. Çalıştayı’nda Tehlikedeki Türler projesi paydaşı DKM Bilim Kurulu Üyesi ODTÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin, DKM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı ve Biyolojik Çeşitlilik Koruma Programı Koordinatörü Dr. Özge Balkız, Uluslararası kuş uzmanı Rob Sheldon strateji konuşmalarını gerçekleştirdiler.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Tür Koruma Şube Müdürü ve Proje Yürütücüsü Adem Ağır, tarihsel bir bakış açısıyla Türkiye’de tür koruma konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Tehlikedeki Türler Proje Takım Lideri Borut Rubinić çalıştay katılımcılarına proje hakkında bilgi verdi.

Untitled-1
ESOP-EN
ORMAN-BAKANLIGI-ENG-LOGO
MP-İNGİLİZCE-LOGO-kopya
ES_logo_ENG
AGRECO

“This website is created and maintained with the financial support of the European Union and the Republic of Turkey. It's contents are the sole responsibility of Agreco, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Araştırmaları Derneği and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. It does not necessarily reflect the views of the European Union and the Republic of Turkey.”