Tür Eylem Planlarında Hazırlık Sürecinin ve Metodolojisinin İyileştirilmesi Çalıştayı

Tehlikedeki Türler çalıştayları devam ediyor. Projenin tür eylem planlarının hazırlık sürecinde kullanılan metodların iyileştirilmesini amacıyla son çalıştay 16-17 Aralık tarihlerinde İzmir’de düzenlendi. Çalıştay akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, DKMP Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri personelleri ile gerçekleştirildi. Çalıştay sonunda ortaya konacak metodoloji, proje kapsamında hazırlanacak olan tür eylem planları hazırlama rehberine entegre edilecektir.

Untitled-1
ESOP-EN
ORMAN-BAKANLIGI-ENG-LOGO
MP-İNGİLİZCE-LOGO-kopya
ES_logo_ENG
AGRECO

“This website is created and maintained with the financial support of the European Union and the Republic of Turkey. It's contents are the sole responsibility of Agreco, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Araştırmaları Derneği and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. It does not necessarily reflect the views of the European Union and the Republic of Turkey.”