2. Kuş, Memeli ve Herpetofauna Uzman Grubu Riskli Türlerin Önceliklendirilmesi Çalıştayı’nın 2. bölümü yoğun katılım ve değerlemeyle gerçekleşti.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ tarafından yürütülen ‘Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi‘ Projesi çerçevesinde, Türkiye’deki farklı taksonomik grupların durumu hakkındaki güncel bilgiyi; popülasyon, dağılım, tehdit ve koruma ihtiyaçları ile birleştirmeyi hedefleyen çalıştaylar dizisinden kuş, memeli ve herpetofauna (sürüngenler & amfibiler) ve tür grupları üzerine yapılan 2. çalıştay 7-10 Eylül 2021 tarihlerinde Kapadokya’da gerçekleşti.

İlki online olarak düzenlenen çalıştayda mevcut bilgiler biraraya getirilerek Türkiye’de nesli tükenme riski taşıyan türler tanımlanmıştır. 2. Kuş, Memeli ve Herpetofauna (sürüngenler&amfibiler)  Uzman Grubu Çalıştayı’nın amacı, Türkiye’de Tür Eylem Planı’na dahil edilecek türlerin sistematik bir şekilde seçilmesini sağlayacak yöntemin kuş, herpetofauna, memeli ve doğa koruma alanında önde gelen uzmanlarla birlikte oluşturulmasıdır.

Proje kapsamında düzenlenen çalıştaya ulusal ölçekte kuş, herpetofauna ve memeli hayvan türleri ve tür koruma konusunda deneyimli özelinde bilirkişi, uzman ve akademisyenlerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Derneği, Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkezi ve yerel birimlerinin temsilcilerinin yanısıra akademisyenlerinde yer aldığı 100 kişilik katılım sağlamıştır.

3 grubun ayrı ayrı tartışıldığı 4 gün süren çalıştayda;

  • Memeliler grubu 94 türle,
  • Herpetofauna grubu 80 türle,
  • Kuş grubu 164 türle 7 değerlendirme kategorisinde gündeme alındı.

Çalıştay sonucunda belirlenen öncelikli türlerle ilgili geliştirilecek eylem planlarının yanısıra, sıralamalarda altlarda yer alan türlere dair projenin ilerleyen dönemlerinde önleyici faaliyetler geliştirilmesine karar verilmiştir.

Proje süresince devam edecek çalıştaylarda yabani türlerin korunmasında etkin olacak çözümler araştırılacak, sonuçlar çıkarılacaktır. Koruma faaliyetlerinin ardından vatandaşların bilgilendirilmesiyle proje temel hedeflerine ulaşmış olacaktır.

Tags:
Untitled-1
ESOP-EN
ORMAN-BAKANLIGI-ENG-LOGO
MP-İNGİLİZCE-LOGO-kopya
ES_logo_ENG
AGRECO

“This website is created and maintained with the financial support of the European Union and the Republic of Turkey. It's contents are the sole responsibility of Agreco, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Araştırmaları Derneği and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. It does not necessarily reflect the views of the European Union and the Republic of Turkey.”