Önceki Eylem Planlarında Koruma Eylemlerinin Uygulanması Sırasında Karşılaşılan Kısıtlamaların Tanımlanması, Zorlukların ve Engellerin Ayrıntılı Değerlendirilmesi Çalıştayı pandemi kuralları doğrultusunda  fiziksel olarak yapıldı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘’Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi’’ projesi çerçevesinde, Türkiye’deki farklı taksonomik grupların durumu hakkındaki güncel bilgiyi; popülasyon, dağılım, tehdit ve koruma ihtiyaçları ile birleştirmeyi hedefleyen çalıştaylar dizisinde “Önceki eylem planlarında koruma eylemlerinin uygulanması sırasında karşılaşılan kısıtlamaların tanımlanması, zorlukların ve engellerin ayrıntılı değerlendirilmesi” çalıştayı pandemi kurallarına uygun olarak 13-14 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti.

Proje kapsamında düzenlenen çalıştay, Doğa Araştırmaları Derneği Tür Koruma ve İzleme Program Koordinatörü İlker Özbahar’ın karşılama konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmalarında projeye dair AGRECO Proje Yöneticisi Yard. Mathieu Pageaux, AB Delegasyonu Sektör Müdürü Özge Gökçe Aktaş, IPA Direktörü Dr. İ. Raci Bayer, Tarım ve Orman Bakanlığı Yaban Hayatı Dairesi Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe görüşlerini paylaştılar. Projenin işleyişi ve genel durum değerlendirmesi projenin takım lideri Borut Rubinic tarafından gerçekleştirildi.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen 2 gün süren çalıştayın grup çalışmalarında tür koruma eylem planları;

  • Eylem planı hazırlık süreci
  • Eylem planı hazırlama süreci
  • Faaliyetlerin uygulanması
  • Faaliyetlerin izlenmesi olarak 4 fazda değerlendirilmiştir.

Eylem planlarıyla ilgili konusunda deneyimli, bilirkişi, uzman ve akademisyenlerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkezi ve yerel birimlerinin temsilcilerinin de yer aldığı 84 kişi tarafından katılım sağlamıştır.

Proje süresince devam edecek çalıştaylarda yabani türlerin korunmasında etkin olacak çözümler araştırılacak, sonuçlar çıkarılacaktır. Koruma faaliyetlerinin ardından paydaşların bilgilendirilmesiyle proje temel hedeflerine ulaşmış olacaktır.

Tags:
Untitled-1
ESOP-EN
ORMAN-BAKANLIGI-ENG-LOGO
MP-İNGİLİZCE-LOGO-kopya
ES_logo_ENG
AGRECO

“This website is created and maintained with the financial support of the European Union and the Republic of Turkey. It's contents are the sole responsibility of Agreco, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Araştırmaları Derneği and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. It does not necessarily reflect the views of the European Union and the Republic of Turkey.”