1. OMURGASIZ CANLILAR ve BİTKİLER UZMAN GRUBU – Riskli Türlerin Belirlenmesi ve Bilgi Eksikliklerinin Tamamlanması konulu çalıştayın ilki tamamlandı.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı II (IPAII) finansal desteği ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ tarafından yürütülen ‘’Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi’’ Projesi çerçevesinde, Türkiye’deki farklı taksonomik grupların durumu hakkındaki güncel bilgiyi; popülasyon, dağılım, tehdit ve koruma ihtiyaçları ile birleştirmeyi hedefleyen çalıştaylarlar dizisinden  omurgasız canlılar ve bitki türleri grup çalışmaları 7-9 Temmuz  tarihinde yoğun katılımla tarihlerinde online platformda düzenlenmiştir.

Proje kapsamında düzenlenen çalıştaya ulusal ölçekte omurgasız canlılar ve endemik bitki türleri ve tür koruma konusunda deneyimli özelinde bilirkişi, uzman ve akademisyenlerin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkezi ve yerel birimlerinin temsilcilerinin de yer aldığı 116 kişi katılım sağlamıştır.

3 gün süren yoğun içeriğe sahip çalıştayda, Türkiye’de omurgasız canlılar ve endemik bitkilerde nesli tükenme tehlikesi olan türler tanımlandı. Tanımlanan türlerle ilgili yapılacak olan çalışmalarda canlıların doğal alanlarının korunması sağlanacak ve canlı türlerinin neslinin devam ettirilmesi için gereken süreçlerle ilgili raporlar hazırlanacaktır.

Proje süresince devam edecek çalıştaylarda yabani türlerin korunmasında etkin olacak çözümler araştırılacak, sonuçlar çıkarılacaktır. Koruma faaliyetlerinin ardından vatandaşların bilgilendirilmesiyle proje temel hedeflerine ulaşmış olacaktır.

Tags:
Untitled-1
ESOP-EN
ORMAN-BAKANLIGI-ENG-LOGO
MP-İNGİLİZCE-LOGO-kopya
ES_logo_ENG
AGRECO

“This website is created and maintained with the financial support of the European Union and the Republic of Turkey. It's contents are the sole responsibility of Agreco, Doğa Koruma Merkezi, Doğa Araştırmaları Derneği and Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. It does not necessarily reflect the views of the European Union and the Republic of Turkey.”